محصولات ارتوپدی Dr.MED

نحوه نمایش جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس

بالشتک سیلیکونی کف پا مدل T023 دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Elastic Abdminal Binder Model DR-T023 Large
287,000 تومان

پد ضد درد هالکوس والگوس مدل T024 دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Elastic Sleeve Bunion Reliefpad Model DR-T024 Large
391,000 تومان

زانو بند کشکک باز یک طرفه مدل K007 دکتر مد سایز مدیوم

Dr.Med Knee Sleeve With Open Patella Pad Model DR-K007 Medium
488,600 تومان

شکم بند چسبی مدل B121 دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Neoprene Abdominal Binder Model DR-B121 Large
798,600 تومان

شکم بند منفذ دار مدل B121-1 دکتر مد سایز مدیوم

Dr.Med Neoprene Abdominal Binder Model DR-B121-1 Medium
450,000 تومان

قوزبند آتل دار مدل B011 دکتر مد سایز اسمال

Dr.Med Posture Corrective Control Support Model DR-B011 Small
936,200 تومان

قوزبند آتل دار مدل B011 دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Posture Corrective Control Support Model DR-B011 Large
936,200 تومان

قوزک بند پد دار مدل A003 دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Ankle Sleeve with Buttress pads Model DR-A003 Large
304,000 تومان

قوزک بند کشی مدل A010 دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr Med Elastic Ankle Sleeve Model DR-A010 X-Large
228,200 تومان

مچ بند آتل دار مدل W004 دست چپ دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Elastic Wrist Palm Splint For Left Model DR-W004 X-Large
378,000 تومان

مچ بند آتل دار مدل W004 دست چپ دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Elastic Wrist Palm Splint For Left Model DR-W004 Large
378,000 تومان

مچ بند آتل دار مدل W004 دست راست دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Elastic Wrist Palm Splint For Right Model DR-W004 X-Large
378,000 تومان

مچ بند آتل دار مدل W012 دست چپ دکتر مد سایز لارج

Dr.Med Ventilated Wrist Pulm Splint For Left Model DR-W012 Large
750,000 تومان

مچ بند آتل دار مدل W012 دست چپ دکتر مد سایز مدیوم

Dr.Med Ventilated Wrist Pulm Splint For Left Model DR-W012 Medium
750,000 تومان

مچ بند طبی و شست بند آتل دار مدل W022 دست چپ دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Wrist Thumb Splint For Left Model DR-W022 X-Large
971,200 تومان

مچ بند کشی با قفل دوبل مدل W011 دکتر مد سایز اسمال

Dr.Med Elastic Wrist Wrap Model DR-W011 Small
132,000 تومان

کمربند طبی مدل B015 دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Jade Waist Support Model DR-B015 X-Large
1,026,700 تومان

کمربند طبی مدل B015 دکتر مد سایز دو ایکس لارج

Dr.Med Jade Waist Support Model DR-B015 XX-Large
828,000 تومان

کمربند طبی مدل B015 دکتر مد سایز مدیوم

Dr.Med Jade Waist Support Model DR-B015 Medium
828,000 تومان

کمربند طبی مدل B021 دکتر مد سایز مدیوم

Dr.Med Elastic Waist Support Model DR-B021 Medium
826,000 تومان

آرنج بند قابل تنظیم مدل E003 دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Elbow support Model DR-E003 X-Large
304,000 تومان

زانو بند کشکک باز یک طرفه مدل K007 دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Knee Sleeve With Open Patella Pad Model DR-K007 X-Large
488,600 تومان

قوزبند آتل دار مدل B011 دکتر مد سایز ایکس لارج

Dr.Med Posture Corrective Control Support Model DR-B011 X-Large
936,200 تومان

قوزک بند پد دار مدل A003 دکتر مد سایز مدیوم

Dr.Med Ankle Sleeve with Buttress pads Model DR-A003 Medium
304,000 تومان